Bell Schedules

 • Normal Bell Schedule - High School

  First Block              8:05am.......9:35am

  Activity Time        9:35am.......10:00am

  Second Block      10:05am.......11:40am

  Seniors/Votech   11:35am.......12:15pm

  Lunch                   11:40am.......12:15pm

  Third Block          12:20pm.......1:50pm

  Fourth Block          1:55pm.......3:30pm

   

  Normal Bell Schedule - Middle School

  First Period   8:05am.......8:48am

  Second Period   8:52am.......9:35am

  Activity Time 9:35am.......10:00am

  Third Period 10:05am.......10:50am

  Fourth Period 10:55am.......11:40am

  Fifth Period 11:45am.......12:30pm

  Lunch  12:30pm.......1:00pm

  Sixth Period 1:05pm.......1:50pm

  Seventh Period 1:55pm.......2:40pm

  Eighth Period 2:45pm.......3:30pm

   

  Homeroom Bell Schedule - High School

  First Block              8:05am.......9:35am

  Second Block       9:35am.......11:10am

  Homeroom   11:12am.......11:42am

  Seniors/Votech   11:35am.......12:15pm

  Lunch                   11:40am.......12:15pm

  Third Block          12:20pm.......1:50pm

  Fourth Block          1:55pm.......3:30pm

   

  Homeroom Bell Schedule - Middle School

  First Period   8:05am.......8:48am

  Second Period   8:52am.......9:35am

  Third Period  9:40am.......10:23am

  Fourth Period  10:26am.......11:10am

  Homeroom  11:12am.......11:42am

  Fifth Period 11:45am.......12:30pm

  Lunch  12:30pm.......1:00pm

  Sixth Period 1:05pm.......1:50pm

  Seventh Period 1:55pm.......2:40pm

  Eighth Period 2:45pm.......3:30pm